Produkty Produkty eksportowe

Muszla ślimaka winogronowego

Jagody szybko mrożone
Mięso ślimaka winogronowego mrożone
Jagody świeże
Grzyby kurki szybko mrożone
Grzyby kurki i białe słone
Grzyby kurki świeże