Produkty Produkty eksportowe

Jagody świeże

Jagody szybko mrożone
Muszla ślimaka winogronowego
Mięso ślimaka winogronowego mrożone
Grzyby kurki szybko mrożone
Grzyby kurki i białe słone
Grzyby kurki świeże